Mój sklep
LOADER
Menu
Produkty

W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów firma PEPCO Poland podjęła decyzję o wycofaniu następującego produktu:

SKU 320218 – japonki damskie 36-41

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że produkt nie spełnia wymogów Rozporządzenia (WE) 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Prosimy o zwrot produktów i odbiór kwoty za jego zakup.

Zwrotu można dokonać w dowolnym sklepie PEPCO. Paragon nie jest wymagany.