Mój sklep
LOADER
Menu
Produkty
326076

Dbając o bezpieczeństwo naszych klientów, PEPCO Poland postanowiło wycofać z rynku następujący produkt:

SKU 326076 – Składany puf Mickey.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że produkt nie spełnia wymagań Rozporządzenia (WE) 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Uprzejmie prosimy o zwrot zakupionego produktu do najbliższego Sklepu PEPCO. Koszt zakupu produktu zostanie zwrócony. Paragon nie jest wymagany