Zabawki -50% na drugi produkt / promocja trwa od 15.05 do 2.06 / Szczegóły promocji w regulaminie

Ulubione

Mój sklep

0

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Kontrahentów Pepco

Administrator Twoich danych osobowych:

Pepco Poland Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań („Pepco„)

Inspektor ochrony danych Pepco oraz jego dane kontaktowe

W Pepco wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Pepco Poland Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań

Adres email: iodo@pepco.eu

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: prawidłowej realizacji umów zawartych z Kontrahentami, w tym obsługi korespondencji, zapytań, zleceń, zamówień na produkty i usługi umożliwiające Pepco prowadzenie działalności, rozpatrywania reklamacji i roszczeń, utrzymania i zarządzania relacjami biznesowymi i zawodowymi, zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowania wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Państwa dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy pomiędzy Pepco a kontrahentem, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, w szczególności ksiąg rachunkowych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (prowadzenie działalności biznesowej).

Źródło pochodzenia danych i wymóg podania danych

Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami w imieniu Kontrahenta informujemy, że Państwa dane zostały nam udostępnione przez ww. podmiot w związku z realizacją łączącej nas umowy handlowej. W zakresie w jakim dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji umowy zawartej między Pepco a Kontrahentem.

Kategorie przetwarzanych danych

Otrzymane dane to przede wszystkim: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, zajmowane stanowisko oraz ewentualnie inne dane podane dobrowolnie celem realizacji umowy.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazane jedynie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Pepco (np. dostawcy usług IT, doradcy prawni, etc.), podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Pepco (spółkom powiązanym) lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Przetwarzane przez Pepco dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowej.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo o sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora,
  • prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Nasze kolekcje

Kolekcja dla domu

Exotic Patio

Akcesoria i zabawki

Wiosna w ogrodzie

Świat

Mamy i Dziecka

Dlaczego warto kupować w Pepco?

Zawsze blisko ciebie

Ponad 1000 sklepów na terenie całego kraju. Jesteśmy zawsze blisko Ciebie.

Zawsze niskie ceny

W Pepco znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz w niskich cenach.

Oczekuj więcej, płać mniej

W Pepco znajdziesz dobrą jakość, najnowsze trendy i szeroki wybór.

Kupuj bez obaw

Masz 30-dniowe prawo do zwrotu towaru w dowolnym sklepie na terenie kraju.