Mój sklep
LOADER
Menu
Produkty

Wiosną tego roku, kiedy uczniowie z dnia na dzień musieli dostosować się do nowej sytuacji i rozpoczęli naukę zdalną, wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci postanowiliśmy pomóc tym, którzy nie byli przygotowani na taką zmianę. I tak w kwietniu pierwsze 100 laptopów trafiło do najbardziej potrzebujących podopiecznych TPD, dzięki czemu mogli bez przeszkód brać udział w lekcjach online.

Zapotrzebowanie na sprzęt do nauki jest nadal duże, dlatego w grudniu kolejne 100 laptopów trafiło do uczniów ze świetlic prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Cieszymy się, że tym samym ułatwiamy dzieciom możliwość zdobywania wiedzy i pomagamy podtrzymywać więzi z rówieśnikami.

Nasza współpraca z TPD trwa od kilku lat i koncentruje się na wspieraniu dzieci w ich rozwoju osobistym i efektywnym spędzaniu czasu wolnego (więcej na stronie //pepco.pl/dzialalnosc-charytatywna/)